Oposiciones y concursos
ProfesiónUbicación
educador en Lugo | Oposiciones en Ribadeo(Lugo) | funcionario interino en Ribadeo(Lugo) | operario servicios multiples en Lugo | administ en Taboada(Lugo) | auxiliar administrativo en Lugo | jefe en Lugo |
 
 Oposiciones y Concursos en lugo   >>>>>  
 ProfesiónUbicación

jefe/a territorial - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) Galicia
Lugo

denominación del puesto: jefe/a territorial . dependencia: jefatura territorial . localidad: lugo . cuerpo o escala: general/especial . nivel: 28 . complemento específico: 16 . tipo de adscripción: a11 (adscripción indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . estado y cc . formación específica: 640 (para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento de gallego (r .
Fecha de publicación: 11 Agosto 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
Auxiliar de axuda no fogar - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso Galicia
Lugo

- Obxecto da convocatoria A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento dunha bolsa de emprego para o posto de auxiliar de axuda no fogar . mediante contratación laboral temporal . acollida aos artigos 2 . 3 e 4 do Real Decreto 2720/1988 . de 18 de decembro . que regulan as modalidades de contrato para obra ou servizo determinado; eventual por circunstancias da produción e de interinidade por substitución de traballadores con dereito a reserva do posto de traballo . e ao artigo 15 do estatuto dos traballadores coa finalidade de substitución de postos de traballo da categoría convocada pola concorrencia dalgunha das seguintes causas: Baixas por incapacidade temporal
Fecha de publicación: 11 Julio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo
 
  Auxiliar de axuda no fogar - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso
Galicia
Lugo

 - Obxecto da convocatoria A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento dunha bolsa de emprego para o posto de auxiliar de axuda no fogar . mediante contratación laboral temporal . acollida aos artigos 2 . 3 e 4 do Real Decreto 2720/1988 . de 18 de decembro . que regulan as modalidades de contrato para obra ou servizo determinado; eventual por circunstancias da produción e de interinidade por substitución de traballadores con dereito a reserva do posto de traballo . e ao artigo 15 do estatuto dos traballadores coa finalidade de substitución de postos de traballo da categoría convocada pola concorrencia dalgunha das seguintes causas: Baixas por incapacidade temporal
  Fecha de publicación: 11 Julio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo
 
  Auxiliar de axuda no fogar - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso
Galicia
Lugo

 - Obxecto da convocatoria A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento dunha bolsa de emprego para o posto de auxiliar de axuda no fogar . mediante contratación laboral temporal . acollida aos artigos 2 . 3 e 4 do Real Decreto 2720/1988 . de 18 de decembro . que regulan as modalidades de contrato para obra ou servizo determinado; eventual por circunstancias da produción e de interinidade por substitución de traballadores con dereito a reserva do posto de traballo . e ao artigo 15 do estatuto dos traballadores coa finalidade de substitución de postos de traballo da categoría convocada pola concorrencia dalgunha das seguintes causas: Baixas por incapacidade temporal
  Fecha de publicación: 11 Julio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo
 
especial - Tipo de oferta: (libre designación) Galicia
Lugo

dependencia: jefatura territorial . localidad: lugo . nivel: 28 . cuerpo o escala: especial . complemento específico: 12 . tipo de adscripción: a11 adscripción indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . estado y cc . formación específica: 640 para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento del gallego (r . titulación académica: 2001 arquitectura 2005 ingeniería industrial 3001 arquitectura técnica 3005 ingeniería técnica industrial .
Fecha de publicación: 27 Junio 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
Laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna) Galicia
Lugo
Taboada

ANUNCIO de proceso de funcionarización de cuatro plazas de laboral fijo . . .
Fecha de publicación: 23 Junio 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
Auxiliares de axuda no fogar do concello de bóveda primeira - Tipo de oferta: concurso (Interino) Galicia
Lugo
Bóveda

BASES XERAIS DA CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA CUBRIR PRAZAS DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE BÓVEDA PRIMEIRA . . .
Fecha de publicación: 20 Junio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo
 
Auxiliar de axuda no fogar - Tipo de oferta: laboral temporal concurso Galicia
Lugo

- Obxecto da convocatoria A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento dunha bolsa de emprego para o posto de auxiliar de axuda no fogar . mediante contratación laboral temporal . acollida aos artigos 2 . 3 e 4 do Real Decreto 2720/1988 . de 18 de decembro . que regulan as modalidades de contrato para obra ou servizo determinado; eventual por circunstancias da produción e de interinidade por substitución de traballadores con dereito a reserva do posto de traballo . e ao artigo 15 do estatuto dos traballadores coa finalidade de substitución de postos de traballo da categoría convocada pola concorrencia dalgunha das seguintes causas:
Fecha de publicación: 06 Junio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo
 
  Auxiliar de axuda no fogar - Tipo de oferta: laboral temporal concurso
Galicia
Lugo

 - Obxecto da convocatoria A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento dunha bolsa de emprego para o posto de auxiliar de axuda no fogar . mediante contratación laboral temporal . acollida aos artigos 2 . 3 e 4 do Real Decreto 2720/1988 . de 18 de decembro . que regulan as modalidades de contrato para obra ou servizo determinado; eventual por circunstancias da produción e de interinidade por substitución de traballadores con dereito a reserva do posto de traballo . e ao artigo 15 do estatuto dos traballadores coa finalidade de substitución de postos de traballo da categoría convocada pola concorrencia dalgunha das seguintes causas:
  Fecha de publicación: 06 Junio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo
 
  Auxiliar de axuda no fogar - Tipo de oferta: laboral temporal concurso
Galicia
Lugo

 - Obxecto da convocatoria A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento dunha bolsa de emprego para o posto de auxiliar de axuda no fogar . mediante contratación laboral temporal . acollida aos artigos 2 . 3 e 4 do Real Decreto 2720/1988 . de 18 de decembro . que regulan as modalidades de contrato para obra ou servizo determinado; eventual por circunstancias da produción e de interinidade por substitución de traballadores con dereito a reserva do posto de traballo . e ao artigo 15 do estatuto dos traballadores coa finalidade de substitución de postos de traballo da categoría convocada pola concorrencia dalgunha das seguintes causas:
  Fecha de publicación: 06 Junio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo
 
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en lugo España
 Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Lugo
 ProfesiónUbicación

Policía - Tipo de oferta: oposición Galicia
Pontevedra

En el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra número 152 . de 8 de agosto de 2014 . se publicaron íntegramente las bases y convocatoria del proceso selectivo para la provisión de tres plazas de policía . grupo C . subgrupo C1 . con carácter de personal funcionario de carrera por oposición libre . . .
Fecha de publicación: 29 Agosto 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
  Policía - Tipo de oferta: oposición
Galicia
Pontevedra

 ANUNCIO por el que se informa de la publicación de las bases y de la convocatoria para la provisión de tres plazas de policía . . .
  Fecha de publicación: 29 Agosto 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
  Policía - Tipo de oferta: oposición
Galicia
Pontevedra

 En el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra número 152 . de 8 de agosto de 2014 . se publicaron íntegramente las bases y convocatoria del proceso selectivo para la provisión de tres plazas de policía . grupo C . subgrupo C1 . con carácter de personal funcionario de carrera por oposición libre . . .
  Fecha de publicación: 29 Agosto 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
jefe/a del centro - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) Galicia

denominación del puesto: jefe/a del centro .
Fecha de publicación: 28 Agosto 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
  centro de seguridad y salud laboral de pontevedra
Galicia

  nivel: 28 . centro de destino: centro de seguridad y salud laboral de pontevedra . localidad: redondela (rande) . corpo/escala: general/especial . complemento específico: 13 . formación específica: técnico de .
  Fecha de publicación: 28 Agosto 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
subdirector/a general técnico y de planificación - Tipo de oferta: (libre designación) (promoción interna) Galicia

denominación del puesto: subdirector/a general técnico y de planificación .
Fecha de publicación: 28 Agosto 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
  instituto gallego de seguridad y salud laboral
Galicia
A Coruña
Santiago de Compostela

  nivel: 30 . centro de destino: instituto gallego de seguridad y salud laboral . localidade: santiago de compostela . cuerpo/escala: general/especial . complemento específico: 18 . formación específica: técnico de .
  Fecha de publicación: 28 Agosto 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
Personal docente e investigador contratado para el curso académico 2014/15 - Tipo de oferta: concurso (Interino) Galicia
A Coruña

ANUNCIO de 14 de agosto de 2014 por el que se da publicidad a la resolución de la misma fecha . por la que se convoca concurso público para una plaza de personal docente e investigador contratado para el curso académico 2014/15 . . .
Fecha de publicación: 26 Agosto 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
Jefe/a de sección de informática (írea funcional clínica) - Tipo de oferta: concurso (Concurso de méritos ) Galicia
A Coruña
Ferrol

ANUNCIO de 24 de julio de 2014 . de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol . por el que se procede a dar publicidad de la Resolución CM-02/2014 . de la misma fecha . por la que se convoca . por el sistema de concurso de méritos . la provisión de un puesto de jefe/a de Sección de Informática (írea Funcional Clínica) . . .
Fecha de publicación: 22 Agosto 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
  Jefe de sección de informática (írea funcional clínica) de la gerencia de gestión integrada de ferrol - Tipo de oferta: concurso (Concurso de méritos )
Galicia
A Coruña
Ferrol

 Anunciar la convocatoria . por el sistema de concurso de méritos . para la provisión de un puesto de jefe de sección de Informática (írea Funcional Clínica) de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol . . .
  Fecha de publicación: 22 Agosto 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales