Oposiciones y concursos
ProfesiónUbicación
educador en Lugo | Oposiciones en Ribadeo(Lugo) | operario servicios multiples en Lugo | administ en Taboada(Lugo) | auxiliar administrativo en Lugo | jefe en Lugo | Oposiciones en Bóveda(Lugo) |
 
 Oposiciones y Concursos en lugo   >>>>>  
 ProfesiónUbicación

Auxiliar de axuda no fogar - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso Galicia
Lugo

- Obxecto da convocatoria A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento dunha bolsa de emprego para o posto de auxiliar de axuda no fogar . mediante contratación laboral temporal . acollida aos artigos 2 . 3 e 4 do Real Decreto 2720/1988 . de 18 de decembro . que regulan as modalidades de contrato para obra ou servizo determinado; eventual por circunstancias da produción e de interinidade por substitución de traballadores con dereito a reserva do posto de traballo . e ao artigo 15 do estatuto dos traballadores coa finalidade de substitución de postos de traballo da categoría convocada pola concorrencia dalgunha das seguintes causas: Baixas por incapacidade temporal
Fecha de publicación: 11 Julio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo
 
  Auxiliar de axuda no fogar - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso
Galicia
Lugo

 - Obxecto da convocatoria A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento dunha bolsa de emprego para o posto de auxiliar de axuda no fogar . mediante contratación laboral temporal . acollida aos artigos 2 . 3 e 4 do Real Decreto 2720/1988 . de 18 de decembro . que regulan as modalidades de contrato para obra ou servizo determinado; eventual por circunstancias da produción e de interinidade por substitución de traballadores con dereito a reserva do posto de traballo . e ao artigo 15 do estatuto dos traballadores coa finalidade de substitución de postos de traballo da categoría convocada pola concorrencia dalgunha das seguintes causas: Baixas por incapacidade temporal
  Fecha de publicación: 11 Julio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo
 
  Auxiliar de axuda no fogar - Tipo de oferta: laboral temporal oposición concurso
Galicia
Lugo

 - Obxecto da convocatoria A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento dunha bolsa de emprego para o posto de auxiliar de axuda no fogar . mediante contratación laboral temporal . acollida aos artigos 2 . 3 e 4 do Real Decreto 2720/1988 . de 18 de decembro . que regulan as modalidades de contrato para obra ou servizo determinado; eventual por circunstancias da produción e de interinidade por substitución de traballadores con dereito a reserva do posto de traballo . e ao artigo 15 do estatuto dos traballadores coa finalidade de substitución de postos de traballo da categoría convocada pola concorrencia dalgunha das seguintes causas: Baixas por incapacidade temporal
  Fecha de publicación: 11 Julio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo
 
especial - Tipo de oferta: (libre designación) Galicia
Lugo

dependencia: jefatura territorial . localidad: lugo . nivel: 28 . cuerpo o escala: especial . complemento específico: 12 . tipo de adscripción: a11 adscripción indistinta a funcionarios de la xunta de galicia . estado y cc . formación específica: 640 para personal de otra administración . curso de perfeccionamiento del gallego (r . titulación académica: 2001 arquitectura 2005 ingeniería industrial 3001 arquitectura técnica 3005 ingeniería técnica industrial .
Fecha de publicación: 27 Junio 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
Laboral fijo - Tipo de oferta: concurso-oposición (promoción interna) Galicia
Lugo
Taboada

ANUNCIO de proceso de funcionarización de cuatro plazas de laboral fijo . . .
Fecha de publicación: 23 Junio 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
Auxiliares de axuda no fogar do concello de bóveda primeira - Tipo de oferta: concurso (Interino) Galicia
Lugo
Bóveda

BASES XERAIS DA CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA CUBRIR PRAZAS DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE BÓVEDA PRIMEIRA . . .
Fecha de publicación: 20 Junio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo
 
Auxiliar de axuda no fogar - Tipo de oferta: laboral temporal concurso Galicia
Lugo

- Obxecto da convocatoria A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento dunha bolsa de emprego para o posto de auxiliar de axuda no fogar . mediante contratación laboral temporal . acollida aos artigos 2 . 3 e 4 do Real Decreto 2720/1988 . de 18 de decembro . que regulan as modalidades de contrato para obra ou servizo determinado; eventual por circunstancias da produción e de interinidade por substitución de traballadores con dereito a reserva do posto de traballo . e ao artigo 15 do estatuto dos traballadores coa finalidade de substitución de postos de traballo da categoría convocada pola concorrencia dalgunha das seguintes causas:
Fecha de publicación: 06 Junio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo
 
  Auxiliar de axuda no fogar - Tipo de oferta: laboral temporal concurso
Galicia
Lugo

 - Obxecto da convocatoria A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento dunha bolsa de emprego para o posto de auxiliar de axuda no fogar . mediante contratación laboral temporal . acollida aos artigos 2 . 3 e 4 do Real Decreto 2720/1988 . de 18 de decembro . que regulan as modalidades de contrato para obra ou servizo determinado; eventual por circunstancias da produción e de interinidade por substitución de traballadores con dereito a reserva do posto de traballo . e ao artigo 15 do estatuto dos traballadores coa finalidade de substitución de postos de traballo da categoría convocada pola concorrencia dalgunha das seguintes causas:
  Fecha de publicación: 06 Junio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo
 
  Auxiliar de axuda no fogar - Tipo de oferta: laboral temporal concurso
Galicia
Lugo

 - Obxecto da convocatoria A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento dunha bolsa de emprego para o posto de auxiliar de axuda no fogar . mediante contratación laboral temporal . acollida aos artigos 2 . 3 e 4 do Real Decreto 2720/1988 . de 18 de decembro . que regulan as modalidades de contrato para obra ou servizo determinado; eventual por circunstancias da produción e de interinidade por substitución de traballadores con dereito a reserva do posto de traballo . e ao artigo 15 do estatuto dos traballadores coa finalidade de substitución de postos de traballo da categoría convocada pola concorrencia dalgunha das seguintes causas:
  Fecha de publicación: 06 Junio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo
 
Administrativo/a de administración xeral durante un período estimado de seis meses ata a reincorporación da funcionaria titular do posto: bases da convocatoria para a selección seleción dun/dunha funcionGalicia
Lugo
Guitiriz

O Concello de Guitiriz aprobou por resolución de alcaldía de data 28/05/2014 as seguintes bases da convocatoria para a selección dun/dunha funcionario/a interino/a para o posto de administrativo/a de administración xeral durante un período estimado de seis meses ata a reincorporación da funcionaria titular do posto: BASES DA CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN SELECIÓN DUN/DUNHA FUNCIONARIO/A INTERINO/A PARA O POSTO DE ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACION XERAL MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSOOPOSICION
Fecha de publicación: 03 Junio 2014 - Publicado: BOP , Boletín Oficial de la provincia de Lugo
 
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en lugo España
 Oposiciones y Concursos en Galicia excluyendo Lugo
 ProfesiónUbicación

Persoal directivo vacante para su cobertura (director/a del írea de modernización de las administraciones públicas)Galicia

RESOLUCIíN de 7 de julio de 2014 por la que se convoca un puesto de persoal directivo vacante para su cobertura (director/a del írea de Modernización de las Administraciones Públicas) . . .
Fecha de publicación: 22 Julio 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
  Trabajo
Galicia

  La resolución de esta convocatoria se hará pública en el DOG y podrá . de considerarse oportuno . declararse desierto el posto de trabajo . . .
  Fecha de publicación: 22 Julio 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
Personal directivo vacante para su cobertura (director/a del írea de infraestructurasGalicia

RESOLUCIíN de 7 de julio de 2014 por la que se convoca un puesto de personal directivo vacante para su cobertura (director/a del írea de Infraestructuras y Telecomunicaciones) . . .
Fecha de publicación: 22 Julio 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
director/a del írea de modernización de las administraciones públicasGalicia
A Coruña
Santiago de Compostela

denominación del puesto: director/a del írea de modernización de las administraciones públicas . dependencia: dirección de la amtega . localidad: santiago de compostela . forma de provisión: personal directivo (artículo 79 de la ley 16/2010 . de 17 de diciembre/decreto 119/2012 . de 3 de mayo) . tipo de personal: funcionario (subgrupo a1) .
Fecha de publicación: 22 Julio 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
director/a del írea de infraestructuras y telecomunicacionesGalicia
A Coruña
Santiago de Compostela

denominación del puesto: director/a del írea de infraestructuras y telecomunicaciones . dependencia: dirección de la amtega . localidad: santiago de compostela . forma de provisión: personal directivo (artículo 79 de la ley 16/2010 . de 17 de diciembre/decreto 119/2012 . de 3 de mayo) . tipo de personal: funcionario (subgrupo a1) .
Fecha de publicación: 22 Julio 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
director/a del írea de servicios - Tipo de oferta: concurso Galicia
A Coruña
Santiago de Compostela

denominación del puesto: director/a del írea de servicios . dependencia: agencia gallega de innovación . localidad: santiago de compostela . forma de provisión: personal directivo (artículo 79 de la ley 16/2010 . de 17 de diciembre) . tipo de personal: alta dirección/funcionario (subgrupo a1) .
Fecha de publicación: 21 Julio 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
director/a del írea de centros - Tipo de oferta: concurso Galicia
A Coruña
Santiago de Compostela

denominación del puesto: director/a del írea de centros . dependencia: agencia gallega de innovación . localidad: santiago de compostela . forma de provisión: personal directivo (artículo 79 de la ley 16/2010 . de 17 de diciembre) . tipo de personal: alta dirección/funcionario (subgrupo a1) .
Fecha de publicación: 21 Julio 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
Coordinador/a de servicio (sap cedeira) - Tipo de oferta: (libre designación ) Galicia
A Coruña
Ferrol

ANUNCIO de 19 de junio de 2014 . de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol . por el que se procede a dar publicidad a la Resolución LD-04/2014 . de la misma fecha . por la que se convoca la provisión . por el sistema de libre designación . de un puesto de coordinador/a de servicio (SAP Cedeira) . . .
Fecha de publicación: 21 Julio 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
  Coordinador/a de servicio en la sap de cedeira de la gerencia de gestión integrada de ferrol - Tipo de oferta: (libre designación )
Galicia

 Anunciar la convocatoria . para su provisión por el sistema de libre designación . de un puesto de coordinador/a de servicio en la SAP de Cedeira de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol . . .
  Fecha de publicación: 21 Julio 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
Personal directivo vacante para su cobertura (director del írea de servicios)Galicia

RESOLUCIíN de 4 de julio de 2014 por la que se convoca un puesto de personal directivo vacante para su cobertura (director del írea de Servicios) . . .
Fecha de publicación: 21 Julio 2014 - Publicado: DOG, Diario Oficial de la Xunta de Galicia
 
Mostrar más resultados desde 10 hasta 20 en Galicia excluyendo Lugo


Búscador de oposiciones y concursos en los boletines oficiales